ANBI

Het zendingswerk van Fineke Janssen is in Nederland ondergebracht bij de stichting Zending en Gemeente.
 
Zending en Gemeente heeft haar missie vastgelegd in het volgende mission statement:
Zending en Gemeente zet zich in voor zendingswerk in Midden- en Zuid-Amerika, uitgevoerd door Nederlandse zendelingen. Zending en Gemeente streeft ernaar dat deze zendelingen zelf in staat zijn doelgericht bezig te zijn met hun eigen bediening op het zendingsveld.
 
Zij doet dit door: de zendelingen coachend te ondersteunen bij het realiseren en onderhouden van een robuust draagvlak, in de vorm van een goede samenwerkingsbalans in de driehoek:
Zendeling / zendingswerk – (Thuis-) Gemeente – Thuisfront Commissie (TfC); deze ‘driehoek’ te ondersteunen met hulp, expertise en ervaring.
 
Zending en Gemeente is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling RSIN/fiscaal nummer: 807651540. 
Het zendingswerk van Fineke Janssen is in Nederland ondergebracht bij de stichting Zending en Gemeente. Zending en Gemeente heeft haar missie vastgelegd in het volgende mission statement: Zending en Gemeente zet zich in voor zendingswerk in Midden- en Zuid-Amerika, uitgevoerd door Nederlandse zendelingen. Ze streeft ernaar dat zendelingen zelf in staat zijn doelgericht bezig te zijn met hun eigen bediening op het zendingsveld.
Zij doet dit door: de zendelingen coachend te ondersteunen bij het realiseren en onderhouden van een robuust draagvlak, in de vorm van een goede samenwerkingsbalans in de driehoek: Zendeling / zendingswerk – (Thuis-) Gemeente – Thuisfront Commissie (TfC); deze ‘driehoek’ te ondersteunen met hulp, expertise en ervaring. Zending en Gemeente is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling RSIN/fiscaal nummer: 807651540.