Nieuwsbrief September 2020
    Op God rust mijn heil en mijn eer,
    mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.   

 
 
Het was voor mij een drukke herfst. Na op zeventien adressen gelogeerd te hebben om de spreekbeurten te kunnen doen in Engeland, reis ik straks weer naar huis. Dankbaar ook voor nieuwe contacten, we zijn altijd blij met uitbreiding van de achterban. Dankbaar voor zoveel mensen die, net als jullie, het werk dragen in gebed en door liefdegaven het werk van Mision Adulam mogelijk maken.
 
 
 
De afgelopen weken zijn erg stressvol geweest in Bolivia, we waren regelmatig in de internationale pers. Ik had een aantal half slapeloze nachten maar het team van Mision Adulam had het echt zwaar. Sommigen moesten een paar uur lopen om bij de huizen te komen, soms werden er stenen of groente naar hen gegooid of werden ze uitgescholden omdat ze gezien werden als mensen die zich niet identificeerden met de mensen in El Alto. Niks is minder waar, alles wat we doen en altijd gedaan hebben is dienen in onze wijk – mensen in onze wijk steunden ons en beloofden ons zo veel mogelijk te zullen beschermen.
 
De jonge mensen in de huizen voelden de spanning ook en staf moest proberen om de sfeer wat te verlichten, bijvoorbeeld door met de hele groep brood te bakken (de bakkerij was gesloten).
In Adulam is het nog steeds moeilijk, deels door de nieuwe staf. Zij zijn soms geneigd risico situaties te luchtig op te nemen, bijvoorbeeld toen de jongens naar school moesten om hun vooruitgang te evalueren. Staf bleef gezellig samen zitten kletsen in plaats van bij de jongens te blijven. Resultaat: 8 van de 10 rookten marihuana die ze kregen van een jongen die eerder bij ons woonde. Zo jammer, dat had nooit mogen gebeuren. De goede kant was dat alle jongens zeiden zelf verantwoordelijk te zijn toen Felina hen vroeg was er gebeurd was en zeiden dat ze de gevolgen van hun gedrag zouden aanvaarden.
 
In Talita Cumi reageerden de meisjes met het houden van een paar spontane tijden van gebed en aanbidden, (zie foto hierboven) erkennende dat God alleen de harten van de leiders van het land kan veranderen. Twee meisjes, Iris en Maeli hadden nooit gedacht dat ze vooruitgang zouden boeken in het programma maar zijn nu zover dat ze hoop hebben voor hun toekomst. Iris wil naar de PABO als ze klaar is met school en Maeli leert nu anderen te helpen en dienstbaar te zijn.  
 
 
 
 
 
 
Felina had een geweldige opening dit weekend om iets te delen met 16 ouders van de kinderen met leerproblemen die hulp krijgen in Jesed. Heel weinigen hadden ooit over Jezus gehoord. Felina sprak over het verhaal van de Kananese vrouw die Jezus om hulp vroeg voor haar kind en kon voor hen bidden en bemoedigen om ook zelf naar Jezus te zien.  
 
 
 
De situatie in het land is wat rustiger maar nog steeds niet goed, bidt s.v.p. voor ons nu we in de Decembermaand zijn, een moeilijke maand zelfs in de beste tijden.
In Mision Adulam zullen we staf evaluaties doen en daarna ons jaar gezamenlijk af sluiten, daarbij zullen we het team wat levensmiddelen mee te geven voor hun eigen kerstviering. Ook hoop ik met het team van de kerk mee te gaan naar de extra beveiligde gevangenis voor mannen ivm de kerst outreach. 
 
Bidt dat de vrede van God in onze harten zal heersen en voor Zijn zegen in de speciale tijden die we zullen hebben als we de geboorte van de Here Jezus gedenken.
Hele goede kerstdagen toegewenst en ik wens jullie Gods zegen toe voor 2020 en hoop dat we samen kunnen blijven omzien naar verslaafde tieners en kwetsbare kinderen in het nieuwe jaar!
 
Dit komt met liefs en warme groeten, in Christus, Fineke, jongeren, kinderen en teams.. 
 
 
Hoe bijzonder was het dat we, net voordat het virus ons leven op de kop zette, Hans bij ons kwam. Ik laat hem zelf aan het woord:
"De afgelopen 7 maanden heb ik als vrijwilliger deel mogen uitmaken van Mision Adulam. Het was een mooie tijd waarin ik naast de gewone dagelijkse bezigheden ook bezig kon zijn met specifieke dingen. Zo heb ik wiskundeles en keyboardles gegeven, heb ik zowel met de jongens als met de meiden verschillende groenten en bloemen gezaaid in de aanwezige kwekerijtjes, en veel goede gesprekken gehad met de jongeren. Het is heel ontroerend om hun levensweg te horen en te merken dat ze echt een strijd aan het voeren zijn om hun oude ik af te leggen en een nieuw leven willen, zeker als ze aan de hand van Jezus willen gaan.
 
Het was voor mij echt een verrijking om even mijn eigen (economisch gerichte) leven stop te zetten, juist nu eigenlijk de hele wereld is stopgezet door de corona-pandemie, en deze tijd met de jongens en de meiden in Adulam en in Talita (en vóór de quarantaine ook in Jesed) door te kunnen brengen."
 
 
 
 
 
 
 
Door de quarantaine werken we in Jesed maar heel beperkt met kinderen. Omdat we zagen dat er veel nood is onder de ouders, hebben we een aantal eenvoudige cursussen aangeboden om hen vaardigheden te leren die mogelijk kunnen helpen inkomsten te verwerven. Hier werd met veel enthousiasme en dankbaarheid gebruik van gemaakt!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelf heb ik moeten besluiten om niet meer te proberen naar Europa te reizen dit jaar. Helaas, want ik had een nieuwe bril willen laten opmeten, maar wel fijn dat mijn haar nu nog even door kan groeien voordat ik m'n staart doneer. Het betekent ook minder over het werk in Bolivia te kunnen delen wat ik erg jammer vind. Voor mij/ons bent u een wezenlijk deel van het team hier, en zonder uw gebed en financiële ondersteuning zouden we ons werk hier niet kunnen doen. Ook wij merken de gevolgen van de ontstane crisis en proberen te roeien met de riemen die we hebben. Ik legt het u wel voor en wil u vragen te overwegen of u ons misschien kunt helpen met een extra gift.  
 
 
Dankpunten: Yesenia, Carla, Mayeli, Alejandra, Max, Daniel, Carlos en Wilson vliegen binnenkort uit, klaar met hun rehabilitatie om bij familie verder te gaan met wat ze leerden.
 
Graag gebed voor: Jess, Maite, Dayna, Esdenka, Isaias en Kevin in Talita Cumi resp Adulam, die aan het begin van hun rehabilitatie staan en het moeilijk hebben.
 
Weer tot een andere keer, van harte Gods zegen gewenst en ook Zijn bescherming in deze moeilijke tijd. Dag, met warme groeten, Fineke en teams.
 
Contact: Fineke Janssen (finekej@gmail.com), Casilla 6320, La Paz, Bolivia.
Belastingaftrekbare giften: Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, via NL33 INGB 0002047678 of NL20 ABNA 0607782412 onder vermelding van 069 (zendingswerk Fineke Janssen) of 069 A Mision Adulam. Een andere mogelijkheid (niet aftrekbaar) is per creditcard via Whydonate op de website: https://www.whydonate.nl/fundraising/mision-adulam-i0cy Klik op vlaggetje voor Nederlands. Wij zijn aangesloten bij de stichting Zending en Gemeente, en erkend als ANBI. Meer informatie kunt u vinden onder de verschillende menu items bovenaan.
Postwijzigingen kunt u doorgeven aan de Familie Aleman, Schoolstraat 8, 3255 AV  Oude-Tonge.
Voor extra FB gebedspunten graag melden met een mailtje.