Nieuwsbrief September 2019
    Op God rust mijn heil en mijn eer,
    mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.   

    Aan de vooravond van een werkverlof in Engeland, nog even een paar regels om jullie te groeten.
 
Vorige maand vierden we dat Mision Adulam alweer 27 jaar werkzaam is onder verslaafde tieners en kinderen in de knel. Een zegen, in onze gedachten was u erbij als deel van ons grote team! Het was ontroerend om een vader te horen vertellen wat de steun via Jesed voor zijn zoon met ADHD betekent. Hij kon niet schrijven en was niet in staat met anderen om te gaan, nu is het een jongen die dat wel kan. 
De meisjes uit Talita Cumi lieten op een andere manier zien hoe God ze nooit op de grond achterliet toen ze gevallen waren, maar dat Hij zich juist toen over hen ontfermde. Zoals Paula: haar ouders stierven als gevolg van extreem drankgebruik en ze was boos op God. Op een dag heeft ze huilend alles tegen Hem gezegd, en daarna, vertelde ze, werd ze rustig. Een paar dagen later gaf ze haar leven aan de Here Jezus en ze heeft nu visie voor de toekomst. 
Aan de vooravond van een werkverlof in Engeland, nog even een paar regels om jullie te groeten.
 
Vorige maand vierden we dat Mision Adulam alweer 27 jaar werkzaam is onder verslaafde tieners en kinderen in de knel. Een zegen, in onze gedachten was u erbij als deel van ons grote team! Het was ontroerend om een vader te horen vertellen wat de steun via Jesed voor zijn zoon met ADHD betekent. Hij kon niet schrijven en was niet in staat met anderen om te gaan, nu is het een jongen die dat wel kan. 
De meisjes uit Talita Cumi lieten op een andere manier zien hoe God ze nooit op de grond achterliet toen ze gevallen waren, maar dat Hij zich juist toen over hen ontfermde. Zoals Paula: haar ouders stierven als gevolg van extreem drankgebruik en ze was boos op God. Op een dag heeft ze huilend alles tegen Hem gezegd, en daarna, vertelde ze, werd ze rustig. Een paar dagen later gaf ze haar leven aan de Here Jezus en ze heeft nu visie voor de toekomst. 
    
Ik wil jullie dan ook heel hartelijk danken de trouwe gebeden en ondersteuning, en dat jullie hebben meegeholpen om te proberen geld achter te kunnen laten voor mijn verlofperiode. Dat is alleen helaas nog niet gelukt. Omdat we goede zorg willen geven aan onze jongeren hebben we relatief veel staf in de projecten om hen goed te kunnen begeleiden en de persoonlijk aandacht geven die ze nodig hebben. En dat kost ook hier elke maand veel geld. Nou hoor ik dat er in Nederland al pepernoten in de winkels liggen, dus u komt mogelijk al een beetje in de in sinterklaas stemming! Zou ik u mogen vragen om een vervroegde sinterklaasgift te geven voor onze jongeren, zodat het broodnodige werk hier door kan gaan?
 
U laat de zomer achter en wij gaan straks de lente in, maar blijven ondanks de afstand met elkaar verbonden in de liefde van de Here Jezus.
Dag, Fineke, kinderen, jongeren en teams in Mision Adulam.  
 
Contact: Fineke Janssen (finekej@gmail.com), Casilla 6320, La Paz, Bolivia.
Belastingaftrekbare giften: Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, via NL33 INGB 0002047678 of NL20 ABNA 0607782412 onder vermelding van 069 (zendingswerk Fineke Janssen) of 069 A Mision Adulam. Een andere mogelijkheid (niet aftrekbaar) is per creditcard via Whydonate op de website: https://www.whydonate.nl/fundraising/mision-adulam-i0cy Klik op vlaggetje voor Nederlands. Wij zijn aangesloten bij de stichting Zending en Gemeente, en erkend als ANBI. Meer informatie kunt u vinden onder de verschillende menu items bovenaan.
Postwijzigingen kunt u doorgeven aan de Familie Aleman, Schoolstraat 8, 3255 AV  Oude-Tonge.
Voor extra FB gebedspunten graag melden met een mailtje.