Nieuwsbrief Maart 2019

  Op God rust mijn heil en mijn eer,
  mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

 

Conferentie

De conferentie ter gelegenheid van het lustrum van St. Zending en Gemeente was een geweldige week. Het was genieten om met elkaar en het bestuur op te trekken, diverse thema’s te overdenken en vooral samen bij God te zijn. Dankbaar voor het getuigenis van al deze jaren, Gods grote daden! Tijdens een uitje mocht ik Aad Peters vertalen, erg leuk hem weer te zien!

Financiën
We eindigden vorig jaar met zorg over de zware last die ons was opgelegd door de overheid. Met diepe dankbaarheid kan ik zeggen dat we dat jaar goed geëindigd zijn, heel hartelijk dank voor uw gebed en financiële steun. In een gesprek met iemand ontdekte ik dat er toch nog mensen zijn die denken dat vanuit een stichting ofzo al ons werk betaald wordt. Dat is niet zo. Dat doen we met Gods en uw hulp, dus elke dag is echt een wonder hoe er voorzien wordt in wat er nodig is.
 
Erkenning
Ook zijn we dankbaar voor de erkenning die we kregen van de lokale sociale dienst, bij hun 20-jarig bestaan, voor ons werk onder kinderen en tieners in de knel – een hele verrassing.
 
Afscheid en nieuwe start
Voor zes jongeren is het tijd om terug te gaan naar hun familie, een hele sprong. Het nieuwe schooljaar start, en we willen graag dat ze dan weer gewoon verder kunnen op hun eigen school. Heel spannend voor de drie jongens en drie meisjes die weg gaan. Maar ook erg verdrietig voor degenen die blijven. Vooral de jongsten hebben het moeilijk, Jozef had nooit een grote broer die naar hem omkeek, en tja, nu zijn deze weer weg. 
 
Voor George was het niet zo simpel om weg te gaan want hij heeft nooit een veilige woonplek gehad. Vader sloeg moeder en zij op haar beurt de kinderen met alles wat ze kon vinden. Dus de straat werd al heel snel zijn nieuwe thuis. Wat zijn we dankbaar dat we hem een poos bij ons mochten hebben. We zagen hem opgroeien tot een knul die zijn eigen visie op het leven heeft en van de wereld een betere plaats wil maken. Nu gaat hij naar een tehuis in zijn geboorteomgeving. Jezus gaat met hem mee, want die heeft een vaste woonplaats in zijn hart.
 
Weer thuis
Na een eerste periode van spreekbeurten in Engeland ben ik weer thuis en samen met Felina druk bezig de plannen voor dit jaar verder aan te sturen. Een van onze uitdagingen is ons rehabilitatie model te actualiseren. Persoonlijk zie ik ook uit naar komende bezoeken aan diverse detentiecentra. Voor al ons werk rekenen we op uw gebed en steun, als team danken we de Heer voor de gelegenheid hier te mogen dienen. Op de foto bidden de meisjes voor een presentatie - ook zij weten aan Wie ze hulp mogen vragen!

Dag, met warme groeten en Gods zegen toegewenst, Fineke en teams.
 
Contact: Fineke Janssen (finekej@gmail.com), Casilla 6320, La Paz, Bolivia.
Belastingaftrekbare giften: Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, via NL33 INGB 0002047678 of NL20 ABNA 0607782412 onder vermelding van 069 (zendingswerk Fineke Janssen) of 069 A Mision Adulam. Een andere mogelijkheid (niet aftrekbaar) is per creditcard via Whydonate op de website: https://www.whydonate.nl/fundraising/mision-adulam-i0cy Klik op vlaggetje voor Nederlands. Wij zijn aangesloten bij de stichting Zending en Gemeente, en erkend als ANBI. Meer informatie kunt u vinden onder de verschillende menu items bovenaan.
Postwijzigingen kunt u doorgeven aan de Familie Aleman, Schoolstraat 8, 3255 AV  Oude-Tonge.
Voor extra FB gebedspunten graag melden met een mailtje.