Nieuwsbrief juni 2021
    Op God rust mijn heil en mijn eer,
    mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.   

    Beste vrienden,
 
Wat leerden we in deze afgelopen 14 maanden van die strenge meester: Covid? 
Want harde lessen waren het wel, en nog trouwens. “Opgehokt” zitten zoals iemand het zei, hoewel er nu wel weer meer beweging mogelijk is en ook de avondklok is alweer een poosje over. Maar zoals Teresa vandaag zei: overal om ons heen is er rouw en dat drukt zwaar op iedereen. Het overlijden verwerken van vrienden, ook uit de gemeente, is lastig zo op afstand.
 
Wat hebben onze jongeren geleerd zo in deze tijd: in het jongenshuis was het opmerkelijk dat de jongens zich meer betrokken zijn gaan voelen bij hun familie. Bij telefonisch contact is er nu echt de vraag naar het welzijn van de familie, en soms ook zorg of ze in staat waren om alle uitdagingen aan te kunnen. Voor hen ook de uitdaging met les op afstand of zoals hier met heel af en toe een leerkracht erbij,
 

De jongens komen soms als grote kerels binnen in Adulam voor opname om aan hun rehabilitatie te beginnen, zoals 14-jarige Joe en Jozef van 17 die al echt van alles gebruikte en het zwaar zal krijgen met afkicken. Zij kwamen uit andere plaatsen van het land, en toen hun moeder afscheid nam huilden ze als kleine kinderen. Door de afstand alleen al zullen ze weinig bezoek krijgen.
Luis van 15 heeft het bijzonder zwaar met afkicken van o.a. cocaïne, het is gemakkelijk aan iets te beginnen, maar ervan af te komen is een ander verhaal. In dit geval denkt onze dokter mee om met medicijnen te helpen. Wilt u in het bijzonder voor hen bidden? 
 
De kinderen in Jesed zijn blij weer te mogen komen om dingen bij ons te leren. Deze kn met beperkingen heeft problemen met de motoriek en leert zo een nieuwe vaardigheid. Er is weer een spraaktherapeut in dienst en samen met de psychologe mogen ze een hoop betekenen voor de kinderen. Ook voor ouders soms, zoals voor de vader en kinderen die mama verloren aan Covid. Tijdens de strenge quarantaine zijn ouders gedwongen meer betrokken geraakt bij het onderwijs aan hun kinderen. Wel is het wrange van die lessen op afstand dat zoals altijd de armen tussen wal en schip raken omdat die geen geld hebben voor MB en/of geen smartphone hebben.
 
Zo goed we kunnen vangen we dit op. We hebben weer wat ondersteuning gegeven met levensmiddelen en proberen in de gaten te houden welke gezinnen extra hulp nodig hebben. Ook kleding geven we soms waar nodig: de broek van deze lieve meid leek onderhand wel een bermuda.  
 
'k ben nog tot midden Augustus in Nederland en zou graag de gelegenheid krijgen om met u te delen over het werk hier.IPersoonlijk ben ik nog in Nederland voor werkverlof. Het is erg fijn om velen van u te kunnen ontmoeten maar ook heerlijk te kunnen genieten van de lente en hopelijk straks de kersen! 
Er is nog wat plaats op de agenda, voor spreekbeurten, persoonlijk als ook voor Zoom ontmoetingen, kunt u afspraken maken via WhatsApp: 06-11765309
 
Dag, met u in Christus verbonden, Fineke 
 
Contact: Fineke Janssen (finekej@gmail.com), Casilla 6320, La Paz, Bolivia.
Belastingaftrekbare giften: Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, via NL33 INGB 0002047678 of NL20 ABNA 0607782412 onder vermelding van 069 (zendingswerk Fineke Janssen) of 069 A Mision Adulam. Een andere mogelijkheid (niet aftrekbaar) is per creditcard via Whydonate op de website: https://www.whydonate.nl/fundraising/mision-adulam-i0cy Klik op vlaggetje voor Nederlands. Wij zijn aangesloten bij de stichting Zending en Gemeente, en erkend als ANBI. Meer informatie kunt u vinden onder de verschillende menu items bovenaan.
Postwijzigingen kunt u doorgeven aan de Familie Aleman, Schoolstraat 8, 3255 AV  Oude-Tonge.
Voor extra FB gebedspunten graag melden met een mailtje.
 

      

 

 
 
 
Het was voor mij een drukke herfst. Na op zeventien adressen gelogeerd te hebben om de spreekbeurten te kunnen doen in Engeland, reis ik straks weer naar huis. Dankbaar ook voor nieuwe contacten, we zijn altijd blij met uitbreiding van de achterban. Dankbaar voor zoveel mensen die, net als jullie, het werk dragen in gebed en door liefdegaven het werk van Mision Adulam mogelijk maken.
 
 
 
De afgelopen weken zijn erg stressvol geweest in Bolivia, we waren regelmatig in de internationale pers. Ik had een aantal half slapeloze nachten maar het team van Mision Adulam had het echt zwaar. Sommigen moesten een paar uur lopen om bij de huizen te komen, soms werden er stenen of groente naar hen gegooid of werden ze uitgescholden omdat ze gezien werden als mensen die zich niet identificeerden met de mensen in El Alto. Niks is minder waar, alles wat we doen en altijd gedaan hebben is dienen in onze wijk – mensen in onze wijk steunden ons en beloofden ons zo veel mogelijk te zullen beschermen.
 
De jonge mensen in de huizen voelden de spanning ook en staf moest proberen om de sfeer wat te verlichten, bijvoorbeeld door met de hele groep brood te bakken (de bakkerij was gesloten).
In Adulam is het nog steeds moeilijk, deels door de nieuwe staf. Zij zijn soms geneigd risico situaties te luchtig op te nemen, bijvoorbeeld toen de jongens naar school moesten om hun vooruitgang te evalueren. Staf bleef gezellig samen zitten kletsen in plaats van bij de jongens te blijven. Resultaat: 8 van de 10 rookten marihuana die ze kregen van een jongen die eerder bij ons woonde. Zo jammer, dat had nooit mogen gebeuren. De goede kant was dat alle jongens zeiden zelf verantwoordelijk te zijn toen Felina hen vroeg was er gebeurd was en zeiden dat ze de gevolgen van hun gedrag zouden aanvaarden.
 
In Talita Cumi reageerden de meisjes met het houden van een paar spontane tijden van gebed en aanbidden, (zie foto hierboven) erkennende dat God alleen de harten van de leiders van het land kan veranderen. Twee meisjes, Iris en Maeli hadden nooit gedacht dat ze vooruitgang zouden boeken in het programma maar zijn nu zover dat ze hoop hebben voor hun toekomst. Iris wil naar de PABO als ze klaar is met school en Maeli leert nu anderen te helpen en dienstbaar te zijn.  
 
 
 
 
 
 
Felina had een geweldige opening dit weekend om iets te delen met 16 ouders van de kinderen met leerproblemen die hulp krijgen in Jesed. Heel weinigen hadden ooit over Jezus gehoord. Felina sprak over het verhaal van de Kananese vrouw die Jezus om hulp vroeg voor haar kind en kon voor hen bidden en bemoedigen om ook zelf naar Jezus te zien.  
 
 
 
De situatie in het land is wat rustiger maar nog steeds niet goed, bidt s.v.p. voor ons nu we in de Decembermaand zijn, een moeilijke maand zelfs in de beste tijden.
In Mision Adulam zullen we staf evaluaties doen en daarna ons jaar gezamenlijk af sluiten, daarbij zullen we het team wat levensmiddelen mee te geven voor hun eigen kerstviering. Ook hoop ik met het team van de kerk mee te gaan naar de extra beveiligde gevangenis voor mannen ivm de kerst outreach. 
 
Bidt dat de vrede van God in onze harten zal heersen en voor Zijn zegen in de speciale tijden die we zullen hebben als we de geboorte van de Here Jezus gedenken.
Hele goede kerstdagen toegewenst en ik wens jullie Gods zegen toe voor 2020 en hoop dat we samen kunnen blijven omzien naar verslaafde tieners en kwetsbare kinderen in het nieuwe jaar!
 
Dit komt met liefs en warme groeten, in Christus, Fineke, jongeren, kinderen en teams..