Nieuwsbrief december 2017
Beste vriend van Misión Adulam, Mei 2017.               
                                                                                                                        
Het is genieten hè, van de lente met alle prachtige kleurschakeringen groen!      
Ik ben nu in Ierland om op diverse plaatsen over ons werk te vertellen en te zien en horen wat de Here hier aan het doen is. Daar voor was ik even in Nederland. In mijn thuisgemeente hadden we een feestelijke viering om de Heer te eren voor de 25 jaar dat Misión Adulam bestaat. Het is bijzonder om terug te zien naar alles wat door Gods hulp, ook door Zijn kinderen heen, hier allemaal gebeurd is. In Juni zijn er nog twee vieringen waar ik hoop velen van u te zien! 
 
En, het is zover, de eerste drie kinderen wonen nu in Jesed! We hadden het gesloten voor stellen, en officieel heropend om er jongens van 8 tot 12 te gaan opvangen, die aan het begin staan van hun carrière in verslaving en het leven op straat. Een nieuwe uitdaging met een eigen programma!
We zitten momenteel midden in inspecties van de overheid. Deze week is er een her-inspectie, om te zien of we alle observaties verwerkt hebben. Er moest b.v. geverfd worden in twee van de huizen – en ja, het is waar dat we allerlei achterstallig onderhoud hebben in de huizen. Maar dat staat niet vooraan op de prioriteitenlijst wat betreft de huishoudportemonnee en ook staf inzet. Vanaf morgen worden alle teamleden onderworpen aan een psychologische test, de medische en politiechecks zijn achter de rug wat veel tijd, energie en geld kost maar wat we verplicht zijn.
 
Ondertussen was ik ook weer in de Chonchocoro gevangenis, waar we 400 mannen blij maakten met een warme trui, jas of T-shirt. Voor Willem had ik schoenen die hij onder tranen ontving: ze pasten hem precies! Er waren goede gesprekken met een heel aantal mannen en ik hoop dat de deuren open zullen zijn om vaker terug te gaan, juist naar de afdelingen waar nu niemand komt.
 
U/jullie allemaal van harte een hele fijne zomervakantie toegewenst, een tijd van nieuwe energie opdoen en even de sleur doorbreken! Blijf alsjeblief wel bidden voor ons en de jongeren die God bij ons brengt. Ik wil speciaal gebed vragen voor het team, verschillenden hebben moeilijke situaties kwa gezondheid thuis. Anderen werken vanuit een sleur en hebben inspiratie nodig, een nieuwe aanraking van God. En graag gebed voor een man als aanvulling op het team voor Jesed.
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie trouwe gebed en onmisbare financiële ondersteuning, het is een voorrecht om jullie als deel van het team te hebben.   
Dag, met warme groeten en Gods zegen gewenst, Fineke 

Beste vriend van Misión Adulam,             

Afgelopen maandag was een heel ontroerend moment voor mij.  Ik werd gebeld door de dames van het team, ze vertelden me dat ze voor me gebeden hadden omdat ze vonden dat ik er erg bezorgd uit zag. Dat ze naast me staan en me bemoedigen om sterk te zijn. Wat een verrassing en een zegen dat het team rondom me staat. Want ja, het is waar dat ik me soms zorgen maak.

We naderen december, een maand waarin onze jongeren het zwaar hebben: ze ontdekken dat familie toch waardevol is maar kunnen dan niet bij ze zijn. Door alle problemen of door afstand. We proberen het een speciale tijd te maken voor ze met familie of op een andere passende manier.  

December en januari zijn voor ons moeilijke maanden. Naast dat de feestdagen eraan komen zoals kerst, is dit ook de tijd voor het verplichte extra maandsalaris voor de staf. Om de geldberg van € 38.000,- te realiseren voor alleen de maand december is er meer nodig dan ons normale budget wat uit giften komt. Het tekort van € 18.000,- moet opgevuld worden door extra giften. Als ik hierover na denk, dan ben ik soms bezorgd. Ik deel dit dan ook met jullie omdat dit momenteel de realiteit is. Voor de maand januari hebben we nogmaals een groot bedrag extra nodig, van ruim € 25.000,-. Dit komt omdat we een uitstroomproces gaan beginnen met een tiental stafleden. 6 van hen mogen met pensioen gaan, anderen moeten door beter toegeruste staf vervangen worden. Voor ons betekent dit concreet dat er aan het begin van het jaar 53 maandsalarissen uitbetaald moeten worden. Als iemand weggaat is het verplicht 1 maandsalaris per gewerkt jaar mee te geven.

Ik ben dankbaar dat ik verrassende giften binnen zie komen, geweldig! Aan de andere kant blijft er een nood. Ik ben ervan overtuigd dat God ons hierdoor heen helpt! Desalniettemin wil ik u vragen om ons te helpen. Wilt u overwegen om ons te helpen? Elk bedrag helpt! Geen gift is te klein en ik geloof echt dat we dit samen, met hulp van de Here, zullen realiseren en hier uitkomen.

2017 is een jaar geweest van vieringen. We vierden ons 25-jarig jubileum, en kregen kort geleden onze accreditering (toestemming om hulp te verlenen) van de overheid! In Adulam en Talita Cumi hebben we dit jaar minder uitval gehad door een nieuwe werkwijze. We zijn dankbaar voor alle jongeren die met hun verslaving gebroken hebben. In december zijn er mogelijk een paar jongeren die zich willen laten dopen – een prachtige manier om het jaar af te sluiten!

In 2018 hoop ik D.V. tussen 14 April en 2 Juli in Nederland te zijn voor een werkverlof en zou ik graag velen van u ontmoeten! Afspraken voor spreekbeurten zowel zondags als door de week kunt u maken met mevr. Gerry Warta: gerry.warta@gmail.com

Wij willen u heel hartelijk danken voor uw liefde, gebed en ondersteuning, en wensen u van harte Gods zegen toe voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt!  In Hem verbonden, Fineke, teams en jongeren in Misión Adulam. 

Contact: Fineke Janssen, Casilla 6320, La Paz, Bolivia. Adreswijzigingen post: Familie Aleman, Schoolstraat 8, 3255 AV te Oude-Tonge. 

Misión Adulam werkt met ondersteuning van vrienden, steun uw gebed en financiële steun zijn onmisbaar om onze jongeren te kunnen helpen. Deze vrienden, mensen als U, maken ons werk mogelijk en zijn van levensbelang voor onze organisatie. U kunt on-line doneren via onderstaande Why Donate button of via PayPal, de button Donate onderaan deze pagina. Belastingaftrekbare giften: Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden, via NL33 INGB 0002047678 of NL29 ABNA 0607782412 onder vermelding van 069 (zendingswerk Fineke) of 069 A Mision Adulam.

Wij zijn aangesloten bij de stichting Zending en Gemeente, en erkend als ANBI. Meer informatie kunt u vinden onder de verschillende menu items bovenaan.