Newsletter mai 2017
Beste vriend van Misión Adulam, Mei 2017.               
                                                                                                                        
Het is genieten hè, van de lente met alle prachtige kleurschakeringen groen!      
Ik ben nu in Ierland om op diverse plaatsen over ons werk te vertellen en te zien en horen wat de Here hier aan het doen is. Daar voor was ik even in Nederland. In mijn thuisgemeente hadden we een feestelijke viering om de Heer te eren voor de 25 jaar dat Misión Adulam bestaat. Het is bijzonder om terug te zien naar alles wat door Gods hulp, ook door Zijn kinderen heen, hier allemaal gebeurd is. In Juni zijn er nog twee vieringen waar ik hoop velen van u te zien! 
 
En, het is zover, de eerste drie kinderen wonen nu in Jesed! We hadden het gesloten voor stellen, en officieel heropend om er jongens van 8 tot 12 te gaan opvangen, die aan het begin staan van hun carrière in verslaving en het leven op straat. Een nieuwe uitdaging met een eigen programma!
We zitten momenteel midden in inspecties van de overheid. Deze week is er een her-inspectie, om te zien of we alle observaties verwerkt hebben. Er moest b.v. geverfd worden in twee van de huizen – en ja, het is waar dat we allerlei achterstallig onderhoud hebben in de huizen. Maar dat staat niet vooraan op de prioriteitenlijst wat betreft de huishoudportemonnee en ook staf inzet. Vanaf morgen worden alle teamleden onderworpen aan een psychologische test, de medische en politiechecks zijn achter de rug wat veel tijd, energie en geld kost maar wat we verplicht zijn.
 
Ondertussen was ik ook weer in de Chonchocoro gevangenis, waar we 400 mannen blij maakten met een warme trui, jas of T-shirt. Voor Willem had ik schoenen die hij onder tranen ontving: ze pasten hem precies! Er waren goede gesprekken met een heel aantal mannen en ik hoop dat de deuren open zullen zijn om vaker terug te gaan, juist naar de afdelingen waar nu niemand komt.
 
U/jullie allemaal van harte een hele fijne zomervakantie toegewenst, een tijd van nieuwe energie opdoen en even de sleur doorbreken! Blijf alsjeblief wel bidden voor ons en de jongeren die God bij ons brengt. Ik wil speciaal gebed vragen voor het team, verschillenden hebben moeilijke situaties kwa gezondheid thuis. Anderen werken vanuit een sleur en hebben inspiratie nodig, een nieuwe aanraking van God. En graag gebed voor een man als aanvulling op het team voor Jesed.
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie trouwe gebed en onmisbare financiële ondersteuning, het is een voorrecht om jullie als deel van het team te hebben.   
Dag, met warme groeten en Gods zegen gewenst, Fineke 
 
Dear friends, 

Liebe Freunde,

der Frühling mit all seinen schönen Farben ist immer wieder eine wundervolle Zeit! Ich bin zurzeit in Irland, berichte hier und dort von unserer Arbeit in Bolivien und sehe und höre, was der HERR hier tut. Davor war ich kurze Zeit in Holland. In meiner Heimatkirche feierten wir das 25-jährige Jubiläum von Mision Adulam und dankten dafür Gott. Es ist wirklich etwas Besonderes, auf all das zurückzublicken, was mit Gottes Hilfe und durch seine Kinder hier vollbracht wurde. Im August werden wir unser Jubiläum hoffentlich auch in Bolivien feiern.

Mittlerweile tut sich auch etwas in Jesed: Die ersten drei Kinder sind jetzt dort! Zuvor hatten wir es für die Paare geschlossen und offiziell für Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren wiedereröffnet. Trotz ihres jungen Alters befinden sich die Jungen am Anfang einer Drogenkarriere und des Lebens auf der Straße. Diese neue Herausforderung gehen wir mit einem komplett unterschiedlichen Programm an.

     
Mit Beatriz und Marielle am Titicacasee                  Offizielle Eröffnung von Jesed für acht- bis zwölfjährige Kinder

Zurzeit stecken wir mitten in einer Reihe von Überprüfungendurch die Behörden. Im Rahmen einer erneuten Kontrolle wird demnächst überprüft, ob alle Mängel vom letzten Mal beseitigt wurden. In zwei von unseren Häusern mussten wir so einige Stellen an den Wänden neu streichen. Was die Wartungsarbeiten angeht, befinden wir uns zurzeit im Rückstand. Allerdings können wir das aufgrund des knappen Budgets nicht an vorderste Stelle rücken und auch nicht die Mitarbeiter einspannen. 
Teil der Evaluierung ist auch ein psychologisches Gutachten aller Mitarbeiter, für das wir selbst aufkommen müssen. Trotzdem wird das Ergebnis sicherlich ziemlich interessant. 

Mittlerweile war ich auch wieder im Chonchoncoro-Gefängnis, in dem wir 400 Männer mit warmen Pullovern, Mänteln und T-Shirts glücklich machten. Für Willem brachte ich ein paar Schuhe mit, die er mit Tränen in den Augen in Empfang nahm: Sie passten ihm wie angegossen. Wir führten ein paar nette Gespräche mit einigen Insassen und ich bete dafür, dass die Türen für regelmäßigere Besuche für uns geöffnet bleiben, besonders für die Blocks, die zurzeit niemand besucht.

Ich wünsche Ihnen allen sehr erholsame Sommerferien, Zeit zum Energietanken und Erholung vom Alltag. Bitte beten Sie weiter für uns und die jungen Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Insbesondere möchte ich Sie darum bitten, für unsere Mitarbeiter zu beten, da mehrere mit Gesundheitsproblemen in ihren Familien zu kämpfen haben. Wiederum andere arbeiten so routinemäßig, dass sie neue Inspiration durch Gott brauchen. Und bitte beten Sie auch dafür, dass wir einen neuen Mitarbeiter für Jesed finden, um das Team zu vervollständigen.

Abermals danke ich Ihnen für ihre treue Unterstützung im Gebet und in den Spenden. Es ist eine Ehre, Sie als Teil unseres großen Teams zu haben.

Herzliche Grüße und möge Gott seine schützende Hand über Ihnen halten.

Fineke